Toon uw sneden

De bewerking van aluminium is een complex thema – PFERD toont met de nieuwe ALUMASTER-generatie veilige en economische oplossingen aan

“De bewerking van aluminium is geen alledaagse zaak”, verklaart PFERD-productmanager Thomas Plömacher. “De functionele en veiligheidstechnische eisen zijn complex, het vervullen er van wordt meestal geassocieerd met extra hoge inspanningen.” Alleen het feit, dat aluminiumstoffen tot stofbranden of -explosies zouden kunnen leiden, toont, welk potentieel gevaar de bewerkingsopgaven van deze soort inhoudt. De bedrijfsvereniging heeft desbetreffend de BGR 109 “Slijpen, borstelen en polijsten van aluminium – vermijden van stofbranden en stofexplosies” uitgegeven. “Deze BG-regel schrijft – kort gezegd – voor, dat de bewerking van het werkstuk zo veel mogelijk in het natte proces moet gebeuren, dat alle ontstekingsbronnen uit de bewerkingsomgeving verbannen moeten worden, dat een gelijktijdige bewerking van vonkende materialen vermeden wordt en dat geschikte beschermende kleding gedragen als ook een brandblusser gereed gehouden moet worden”. De ondernemer moet in het kader van de risicobeoordeling het brand- en explosiegevaar bepalen, te beoordelen en de noodzakelijke beschermende maatregelen te treffen. En hij moet er voor zorgen, dat het aluminiumstof dat tijdens de verwerking is verzameld, zonder risico volledig wordt verwijderd op het punt van oorsprong. “Uit onze ervaring kennen wij precies die problemen, die een bewerkingsproces uiteindelijk gecompliceerd en extreem inspannend maken”, Plömacher is zich bewust van deze hachelijke situatie.

Met de ontwikkeling en presentatie van de ALUMASTER heeft PFERD een andere weg in de bewerking van aluminium ingeslagen, die het werk vereenvoudigt, de efficiency van de processen aanzienlijk stijgt en het risico tot een minimum beperkt. “ALUMASTER-gereedschappen zijn geen slijp- maar freesgereedschappen. Logischerwijze ontstaan bij de bewerking geen explosieve of ademhalingsstoffen, maar spanen, waarvan de verwijdering bovendien in een onvermengde recycling kan gebeuren.”

ALUMASTER – volledig nieuwe gereedschapsconstructie

ALUMASTER-gereedschappen bestaan uit speciaal ontwikkelde hardmetalen snijplaatjes, die op de High Speed Disc vastgezet worden. Bij de reeds sinds 2016 gepresenteerde uitvoering HSD-F zijn deze op de buitenrand geplaatst die naar beneden is gericht. Daardoor is de HSD-F geschikt voor het uitfrezen en schuin- kanten, voor de bewerking van lasnaden, hoeknaden, kanten of vlakken. Bij de nieuwe HSD-R-rij zijn de snijsegmenten aan de radius van de High Speed Disc, d.w.z. aan de buitenste rand gemonteerd. Daardoor kan de HSD-R-uitvoering aanvullend ook voor het uitfrezen van lasnaden of voor het omtrekfrezen gebruikt worden. Naast aluminiumlegeringen kunnen ALUMASTER-gereedschappen eveneens voor de bewerking van messing, koper of zink gebruikt worden. De HICOAT-snijplaatjes zijn in het bijzonder geschikt voor de bewerking van bijzonder veeleisende materialen, bijv. hardere aluminiumlegeringen met hoog Siaandeel, brons of vezelversterkte duroplasten (GFK en CFK). ALUMASTER- worden voornamelijk gebruikt in de scheeps- en jachtbouw, in de wagon-, silo- en tankbouw als ook in de voertuigindustrie.

Naast de succesvolle start van de ALUMASTER HSD-F presenteert PFERD nu met de uitvoering R een zowel vlak, als ook radiaal inzetbare schijf. “En alles wat de versie F kan, kan de versie R ook”, bevestigt de PFERD-productmanager. De belangrijkste toepassing is het openen van lasnaden. Hier werden voorheen afbraamschijven of andere slijpgereedschappen ingezet, wat steeds onontkoombaar tot de bekende problemen leidde: explosiegevaar, inadembaarheid en alle veiligheidsmaatregelen, die daardoor noodzakelijk werden. “Wij hebben zelfs cirkelzaagbladen in gebruik op haakse slijpmachines gezien”, bericht Plömacher verder, “en dan wordt het echt crimineel, in elk opzicht!”

De nieuwe High Speed Disc ALUMASTER HSD-R is in twee diameters, 115 mm voor het gebruik op haakse slijpmachines, en 50 mm te gebruiken op rechte slijpmachines, buigzame as systemen of mini haakse slijpmachines. “Daarbij is de 50 mm versie speciaal geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.” Van het gebruik van een beschermkap kan bij de 50 mm versie zelfs afgezien worden, verklaart Thomas Plömacher, omdat het gereedschap wel no- minaal “50 mm” heet, maar in werkelijkheid slechts een diameter van 49 mm heeft en daardoor geen beschermkap nodig heeft.

“Alle ALUMASTER-gereedschappen zijn met twee verschillende snijplaatuitvoeringen verkrijgbaar: Voor smerende aluminium gietlegeringen met een silicium- gehalte van 5-10%, abrasieve aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van meer dan 15% alsmede voor andere abrasieve materialen of non-ferrometalen biedt PFERD de snijplaatjes ook met een hoogwaardige HICOAT-coating aan. Deze verhindert het dichtsmeren van het gereedschap resp. de abrasieve slijtage, ook in het gebruik op deze bijzonder veeleisende materialen.”

In vergelijking met de traditionele slijpmiddelen hebben ALUMASTER-gereedschap een niet te evenaren productiviteit: “Het verspanend vermogen is vele malen hoger, wat tot een hoog rendement leidt. “Ook met het oog op hun PFERDVALUE-eigenschappen onderscheiden de gereedschappen van de ALU- MASTER-serie zich: zij werken stofarm, maken krachtbesparend werken bij de best mogelijk procescontrole en hoog werkcomfort mogelijk, sparen energie en tijd en vermijden onnodig afval.

“Onze engineers hebben talrijke producttesten in de producties van onze klanten succesvol afgesloten en ALUMASTER-gereedschappen als een veilig en economisch alternatief in de productie- en onderhoudsprocessen gepresenteerd”, Thomas Plömacher biedt vakkundig advies aan.

Tagged