Robotcellen automatisch beladen wordt volgende stap in automatisering

Romias Robotics toont oplossing om door middel van SDV’s, niet alleen machines maar ook de robotcellen te automatiseren

Nu een groot deel van de metaalindustrie in West-Europa de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in automatisering van de machinebelading, zijn automatiseringsspecialisten al enige tijd bezig om oplossingen te ontwikkelen waarmee ook de logistiek rondom de robotcellen kan worden geautomatiseerd. Romias Robotics, Awardwinnaar van de vorige editie van de TechniShow, ziet mogelijkheden niet alleen de machinebelading, maar ook het beladen van de robotcel te automatiseren. Romias Robotics heeft daarvoor een oplossing ontwikkeld waarbij een self driving vehicle (SDV) van OTTO Motors, werkstukken aanlevert aan de robotcel en bewerkte producten uitneemt en aflevert bij een volgend onderdeel in het productieproces. Martijn Jansen van Romias Robotics: “Door ook de logistiek rondom de productiecel te automatiseren bieden we de metaal- en kunststofverwerkende industrie nieuwe mogelijkheden om verdere kostenbesparing, levertijdverkorting en procesoptimalisatie in de productie te realiseren.”

Om de markt te laten zien dat dit geen toekomstmuziek is, maar in de praktijk mogelijk is, zal Romias Robotics het concept hiervoor op haar stand op de Techni-Show laten zien. De automatiseringsspecialist, gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van robotica, heeft op de stand hiervoor een cel van 5 x 6 m opgebouwd. De robotcel, die Romias Robotics heeft gebouwd voor haar klant NTS-Norma, is ontwikkeld om de productbelading aan 2 Makino D500 bewerkingscentra 24/7 te automatiseren, waarbij de robotcel op haar beurt door een OTTO 100 SDV wordt be- en ontladen. Romias Robotics heeft daarmee een primeur, waarvan het zelf verwacht dat dit een grote impact zal hebben op efficiency in de metaal- en kunststofverwerkende industrie.

Kenmerkend voor deze SDV’s van OTTO Motors is dat deze als autonome voertuigen niet een vooraf gedefinieerd pad volgen, maar het vermogen hebben om zelf een route te bepalen en in staat zijn bewegende obstakels die op zijn pad komen te ontwijken. Belangrijk voordeel ten opzichte van AGV’s is dat de aanleg van een infrastructuur niet nodig is.

Romias Robotics heeft het grotere model OTTO 1500 uitgerust met een Fanuc collaboratieve robot. Dat heeft een Mobiel, Autonoom en Collaboratief systeem opgeleverd, dat Romias Robotics onder de naam MAC-1500 op de markt brengt. Deze MAC-1500 is in staat werkstukken te handelen en deze zelfstandig in de productieruimte van a naar b te verplaatsen.

Om aan te tonen dat de SDV van OTTO Motors zich op een veilige manier, zonder vooraf aangelegde infrastructuur kan verplaatsen zal Romias Robotics meerdere OTTO 100 SDV’s door de gangpaden op de Techni-Show laten rijden. Daarnaast is een representatieve toepassing te zien op de stand van Trumpf, waar een OTTO 100 als verbindende schakel in de Smart Factory zal worden ingezet.

Romias Robotics nodigt u uit de primeur op haar stand C040 in hal 10 te komen bekijken.