Is producerend Nederland voorbereid op het volgende decennium?

In het voorjaar van 2019 hebben Ctac en SAP onderzoek laten uitvoeren onder de maak industrie in Nederland om te achterhalen hoe producerend Nederland is voorbereid op uitdagingen als glocalisering, toenemende vraag naar maatwerk en vergrijzing.

In meer dan 50 gesprekken met vooraanstaande managers uit deze industrie is stilgestaan bij de steeds veeleisender wordende klant en de impact daarvan op de bedrijfsprocessen. Het gaat steeds meer om het vroegtijdig herkennen van klantwensen en hoe u processen hier slim op afstemt. Korte lijnen met klanten ‘dwingen’ bovendien versnelde productinnovatie af. En veel meer dan voorheen bepaalt de eindklant hoe en volgens welke specificaties bedrijven moeten produceren en leveren. Dit betekent nogal wat.

Het trendrapport ‘De uitdagingen van producerend Nederland”  laat u zien hoe producerend Nederland omgaat met de geschetste uitdagingen. Ook geeft het u direct handvatten hoe u uw organisatie, processen en systemen voorbereidt op het volgende decennium. Download hier het Trendrapport