Acht provincies gaan voor duurzame energie

Acht provincies tekenen op 31 oktober samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten. Daarmee zijn deze provincies een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

De provinciale organisaties betrokken voorheen hun energie via een centraal inkoopcontract via het Rijk. Doordat de aanbestedingswet is veranderd, zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun energie. De provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland hebben de krachten gebundeld om te komen tot nieuwe afspraken met de snel veranderende energiemarkt. Het resultaat mag er zijn: per 1-1-2020 worden zeven provincies voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee levert dit collectief door deze wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. Daarnaast blijven zij flexibel in hun omgang met de energietransitie en gaan verder om in de toekomst het energieverbruik, inclusief die van het wagenpark, zover mogelijk te reduceren.

Ambities

Met de huidige contracten zetten deze provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast delen en borgen de provincies de opgedane kennis graag. Nu en in de toekomst.

Tagged