18e editie van Vision, Robotics & Motion

Op 12 & 13 juni  vindt al weer de 18e editie plaats van Vision, Robotics & Motion. Het evenement wordt gehouden NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven en is de belangrijkste  beurs in de Benelux voor alles wat met vision technologie, robotica en motion control te maken heeft.

Robot als directe collega

Robotica is niet meer weg te denken uit de industrie. Waar de aansturing van robots vroeger een complex verhaal met veel programmeerwerk was, wordt het werken met robotica steeds toegankelijker. Zo zijn er zelflerende robots en robots die aangestuurd worden door gedrag te kopiëren. De ontwikkelingen gaan razendsnel en maken dat de samenwerking tussen mens en robot steeds intensiever wordt. De laatste generatie robots, de collaboratieve robot of cobot, maakt dan ook een opmars. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord: de robot niet als vervanger maar als directe collega. Met ruim tachtig exposanten en een uitgebreid kennisprogramma slaat Vision, Robotics & Motion een brug tussen wetenschap en concrete toepassing. Laat u inspireren door bijdragen van alle Nederlandse technische universiteiten, ontmoet de vernieuwende bedrijven in de innovatieve frontline en bekijk demo’s van de actuele stand van techniek.

Lezingenprogramma:

Ook in het lezingenprogramma is er ruim aandacht voor de mooie kansen die voor de industrie in het verschiet liggen. Op woensdag 12 juni presenteert Holland Robotics een uitgebreid congresprogramma met als titel  MKB Robotiseert. Gedeputeerde Bert Pauli van de Provincie Noord-Brabant zal het congres openen. In het programma komen onderdelen als Mechanisatie en co-bots van een productielijn voor scheerapparaten  en De fabriek van de toekomst voorbij. Op donderdag 13 juni staat het Vision Congres geprogrammeerd. Tijdens dit congres wordt veel aandacht besteed aan “Deep Learning”. Deep learning heeft als doel om machine learning dichter bij een van zijn oorspronkelijke doelen te brengen: Artificial Intelligence (AI). AI omvat een breed scala van technologieën waarmee computers problemen kunnen oplossen op een manier die (op zijn minst oppervlakkig) lijkt op het menselijke denken. Binnen dat rijk is een kleinere categorie genaamd machine learning, dat is de naam voor een hele toolbox van wiskundige technieken waarmee computers door middel van ervaring kunnen verbeteren bij het uitvoeren van taken. Tenslotte bevindt zich binnen dit machine learning de kleinere subcategorie deep learning. Deep learning richt zich nog nauwer op een subset van machine learning tools en technieken door de inzet van diepe neurale netwerken.

Kwaliteit en flexibilisering

Kijkend naar de grote trends van dit jaar, dan zien we één duidelijk thema: het gaat om complexiteit, en hoe daarmee om te gaan. De markt vraagt niet alleen om oplossingen die slim, geïntegreerd en duurzaam zijn: het moet ook nog flexibel, en met kwaliteitseisen die er niet om liegen. Het succes van zo’n oplossing zit hem in goede integratie van alle componenten. Daarom is het zo belangrijk om de bezoeker een compleet beeld van machine- en visionintegratie te bieden; veel meer dan de robot alleen. Je ontkomt er dan niet aan aandacht te schenken aan nauw verwante technologieën die het uiteindelijke succes van de toepassing kunnen maken of breken.