Uitwisselingsprogramma militair en civiel personeel van start

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant- generaal Martin Wijnen en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming wisselen vandaag voor één dag van baan. Hiermee trappen zij officieel het
uitwisselingsprogramma voor defensie en civiel personeel af. Het uitwisselingsprogramma is een initiatief van het Platform Defensie Bedrijfsleven Next Level. Wijnen en Dezentjé zijn de voorzitters van dit platform.

Luitenant-generaal Wijnen praat vandaag mee over het FME Artificial Intelligence platform en over het FME programma UpgradeNL, dat heel Nederland ‘techwijs’ wil maken. Daarnaast brengt Wijnen een bezoek aan Smart Industry Fieldlabs. Tijdens dit bezoek komen de laatste technologische ontwikkelingen aan de orde. Dezentjé ‘werkt’ op haar beurt bij de krijgsmacht en zal onder andere het Generaalsberaad voorzitten. Ook sluit Dezentjé aan bij de Directie Operaties, waar ze wordt gebriefd over de lopende inzet van de krijgsmacht.

Toekomst

Defensie zit midden in een transitieproces naar een toekomstbestendige -adaptieve- krijgsmacht. Defensie wil de blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.

Bedrijven nemen deel aan cyberoefeningen van Defensie. Om de zorgsector te ontlasten zouden medisch militairen in ziekenhuizen kunnen werken als zij niet op uitzending zijn. En logistieke bedrijven kunnen de warehousing van F-35 jachtvliegtuigen uitvoeren. Voorbeelden van hoe Defensie het bedrijfsleven, en andersom, kan helpen in een wereld waarin sprake is van een verslechterde veiligheidssituatie, waarin snelle technologische ontwikkelingen een ware revolutie veroorzaken en grote tekorten op de arbeidsmarkt het verdienvermogen van de BV Nederland dreigen te ondermijnen.

Defensie en het bedrijfsleven vissen vaak in dezelfde vijver bij de zoektocht naar (technisch) personeel. Door samen te werken, personeel uit te wisselen en te streven naar duaal werkgeverschap, kan het schaarse personeel goed benut worden.

Tagged