TechniShow en ESEF Maakindustrie worden verplaatst naar maart 2022

Technishow 2020 en ESEF Maakindustrie, die aanvankelijk van 1 tot en met 4 september 2020 bij Jaarbeurs plaats zouden vinden, worden verplaatst naar maart 2022. Eerder waren deze edities al verplaatst van maart 2020 naar september 2020.

Door de coronacrisis is het een onzekere tijd voor bedrijven die zich in de maakindustrie begeven. De september 2020 editie van TechniShow en ESEF Maakindustrie is daarmee ook onder druk komen te staan. Veel exposanten en bezoekers hebben dan ook aangegeven dat zij het niet wenselijk vinden om TechniShow en ESEF Maakindustrie 2020 nog te laten plaatsvinden. 

Dit hebben wij in zorgvuldig overleg met onze partner, branchevereniging FPT-VIMAG en stakeholders besloten. Wij menen dat met een verplaatsing recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders en dat in 2022 onder betere omstandigheden een goede beurs kan worden georganiseerd. 

Samen met alle partners en exposanten kijken wij uit naar de editie van 2022. We zijn ervan overtuigd dat wij er gezamenlijk weer een groot succes van gaan maken.