Opening nieuw Falck Safety Services en Fire Academy oefencentrum

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, het Falck Safety Services en Fire Academy oefencentrum op de Maasvlakte-Rotterdam officieel geopend. Met dit nieuwe oefencentrum worden brandweren uit de publieke sector en (petro)chemische industrie en professionals uit de offshore, maritieme en windindustrie voorbereid op het voorkomen van incidenten en het adequaat en efficiënt handelen in geval van calamiteiten of crisissituaties.

Falck Safety Services en Fire Academy betrekt met deze verhuizing de derde locatie in het 33-jarige bestaan van Falck Safety Services en Fire Academy in Nederland. De nieuwste inzichten op het gebied van opleiden en trainen, veiligheid, arbeidshygiëne en milieu en de voor de industrieën geldende standaarden voor veiligheidstrainingen zijn leidend geweest bij de realisatie van dit oefencentrum.

Allard Castelein heeft het oefencentrum niet zonder reden geopend. Ook 33 jaar geleden was het toenmalige Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam een van de initiatiefnemers voor de realisatie van het eerste oefencentrum. Vandaag de dag draagt het oefencentrum nog steeds bij aan de veiligheid in de Rotterdamse haven, maar door het internationale karakter ook ver daarbuiten.

Het nieuwe oefencentrum is met 6,5 hectare ruim een hectare groter dan het oude oefencentrum en biedt ook voor toekomst voldoende mogelijkheden voor uitbreiding en doorontwikkeling op basis van wensen uit de industrieën en nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid.

Tagged