Noodkreet personeelstekorten

Theo Henrar namens FME en Albert Kuiper namens FNV hebben een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd, waarin ze de noodkreet luiden over de aanhoudende en oplopende personeelstekorten in de technische sector.

Al jaren is het tekort aan technici een van de grootste belemmeringen in de technologische industrie, maar nog nooit hebben er zo veel vacatures met een technisch beroep open gestaan als in het eerste kwartaal van 2021, namelijk 96.000. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

FME en FNV werken daarom samen aan het aantrekkelijk maken van de sector via afspraken in een gezamenlijke strategische agenda. De urgentie is erg groot gezien alle ambities op gebied van maatschappelijk uitdagingen, zoals de energietransitie. Dit overstijgt dit de belangen van individuele partijen, vinden zowel de werkgevers- als de werknemersorganisatie. FME en vakbond FNV hebben daarom deze week samen een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen hoe de overheid ons kan helpen de bijna 100.000 vacatures te vervullen.

Theo Henrar (FME) en Albert Kuiper (FNV) hebben de petitie aangeboden aan de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer. FME en FNV zien drie noodzakelijke veranderingen: het onderwijs moet beter aansluiten op de leefwereld van nu. Elke leerling, van het primair onderwijs tot aan het wetenschappelijk onderwijs, moet in voortdurend contact komen met technologie en vraagstukken uit de praktijk. Geef docententeams veel meer ruimte, mogelijkheden en middelen om samen met de bedrijven en bedrijfs(tak)scholen in de techniek aantrekkelijk onderwijs te maken.

Daarnaast moet de overheid de portemonnee trekken om technische opleidingen voor het mbo structureel, dus geen eenmalige bijdrage, te bekostigen. Technische opleidingen zijn duur, zeker de opleidingen voor de maakindustrie. Dat heeft te maken met kleine klassen, dure machines en een tekort aan docenten.

“We willen dat jongeren en mensen op de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in de techniek. Maar nog altijd is er in het wetenschappelijk onderwijs een numerus fixus op opleidingen waar de arbeidsmarkt om staat te springen. Dat is niet langer uit te leggen”, aldus het duo.