ESEF Maakindustrie demonstreert hoe ketens versnellen door digitale koppeling klant en leverancier

Ketenintegratie live

Bezoekers van ESEF Maakindustrie 2020 kunnen in Utrecht live zien wat het betekent als de hele keten digitaal communiceert: gemakkelijkere en snellere orderverwerking; geen risico op fouten door tikfouten of gemiste revisiewijziging; én transparantie in het hele traject dat een order aflegt. De nieuwe standaard Smart Connected Supplier Network haalt de grootste drempel voor deze ketenintegratie weg: de verschillende softwaresystemen begrijpen nu elkaars taal.

Veel Nederlandse maakbedrijven zijn in de voorbije drukke jaren vooral bezig geweest met het optimaliseren van hun productie- en bedrijfsprocessen. Er is veel geautomatiseerd in de vorm van robots; er is geïnvesteerd in CADCAM; en ook kleinere bedrijven werken steeds vaker met ERP-systemen. Eilandoplossingen, zo zegt Eric Bakker, directeur van SupplyDrive, over deze stappen. Hij mist de koppeling tussen de IT-systemen van de ketenpartners. “Negentig procent van de ondernemingen heeft geen IT-visie en onvoldoende IT-skills. Ze zijn vooral bezig met de techniek en met produceren.”

Keten versnellen, minder fouten

Hierdoor laten ze een kans liggen om als keten stappen te zetten wat betreft efficiency en productiviteit. De meest complexe en nauwkeurige onderdelen worden tegenwoordig vaak onbemand gefreesd en gedraaid. Maar als je bij menig maakbedrijf naar de orderintake kijkt, lijk je terug te gaan in de tijd. Hier domineren nog steeds de pdf’s die per e-mail binnenkomen. Handmatig wordt elke orderregel ingetikt; 2D tekeningen en instructies worden geprint; ordners worden gevuld met informatie op papier; werkinstructies gaan op papier in plastic mapjes de fabriek in. “Op de ESEF Maakindustrie laten we de bezoeker beleven hoe een order in de digitale fabriek door de keten gaat”, zegt Eric Bakker. In een smart industry keten wordt een order rechtstreeks in het ERP-systeem van de leverancier geplaatst. Hier vindt de validatie plaats: kloppen revisienummers; zijn de programma’s bij een repeatorder correct; zijn gereedschappen en materiaal aanwezig? Eric Bakker: “Het ERP-systeem voorkomt veel handwerk. Nu wordt elke orderregel namelijk opnieuw ingetikt. En het ERP verkleint de kans op fouten.” Hoewel de meeste klanten die op deze manier gaan werken aanvankelijk vooral op zoek zijn naar een oplossing om orders sneller in de productie te krijgen, merken ze na een poos allemaal dat het aantal fouten sterk afneemt. “Het ERP-systeem doet de controle.”

Gevalideerde data delen

Het grote probleem bij het koppelen van verschillende IT-systemen in de maakindustrie was dat eigenlijk iedere keer een interface nodig was. Een aantal partijen in Nederland, waaronder SupplyDrive en MKG, hebben daar een oplossing voor ontwikkeld: het Smart Connected Supplier Network. Hier gebeurt de vertaalslag van data naar een gemeenschappelijke taal, zodat systemen met elkaar kunnen communiceren. “Bedrijven kunnen nu gevalideerde data delen en daarmee hun systemen ontsluiten naar de andere systemen in hun netwerk”, legt Bakker uit. Dat kan tussen OEM’er en tier 1 toeleverancier zijn, maar ook tussen de system supplier en de componentenleveranciers; of met materiaalleveranciers. Hiermee wordt een belangrijke drempel om tot een slimme ketenintegratie te komen, weggenomen. Daarmee krijgen de toeleverketens de kans om hun productiviteit in een klap fors te verhogen, doordat er minder afkeur wordt gemaakt omdat het ERP-systeem orders controleert en valideert. Eric Bakker denkt dat in de volle breedte bedrijven 20% sneller kunnen opereren. “Mijn gevoel zegt dat het meer kan zijn, maar 20% sneller opereren, door minder fouten te maken en daardoor sneller te zijn dan concurrenten durf ik hard te roepen.” Anders gezegd: door de partners in de keten op deze manier digitaal aan elkaar te koppelen, kunnen bedrijven méér verkoopbare producten maken binnen hetzelfde aantal uren en machinecapaciteit. 

IT-visie ontwikkelen

MKG en SupplyDrive demonstreren dit op ESEF Maakindustrie 2020. Ze willen vooral bezoekers aanzetten te gaan denken over ketenintegratie. Hoewel de volledige ketenintegratie voor menig bedrijf misschien een stap te ver is, kan ieder bedrijf wel de eerste stappen zetten, is de overtuiging van Eric Bakker. Begin bijvoorbeeld met één klant. Of als je eerst intern wilt optimaliseren, begin met het inlezen van pdf’s in het ERP-systeem, dus nog zonder dat er een externe koppeling van de netwerken is, Eric Bakker. “Verandering brengt angst met zich mee. Men is bang vertrouwde werkwijzen los te laten. Onterecht. Dat laten we zien.” De twee bedrijven willen bezoekers vooral prikkelen om na te gaan denken over een IT-strategie en te investeren in IT-skills. Want anno 2020 bestaat er nog steeds een grote kloof tussen de smart industry instanties en de MKB-ondernemers in de metaalindustrie. Die kloof moet gedicht worden. 

De ketenintegratie is op ESEF Maakindustrie te zien in hal 2. Bezoekers kunnen hier de volledige routing van een order van klant tot leverancier volgen. In hal 10 van de TechniShow zien bezoekers daarna bij het Smart Machining Platform hoe de productiviteit verder verbetert als ook in het maakbedrijf data vanuit één PDM systeem gedeeld wordt met alle afzonderlijke productiestappen.

Tagged