Air Products bouwt grootschalige zero-emissie waterstoffabriek in Canada

Met de bouw van het complex is een investering van bijna 1 miljard euro gemoeid

Air Products, de toonaangevende producent van waterstof, en haar dochteronderneming Air Products Canada Ltd., hebben in samenwerking met de Canadese regering en de provincie Alberta plannen gepresenteerd voor de bouw van een groot zero-emissie waterstofenergiecomplex. Met de bouw van het complex is een investering van bijna 1 miljard euro gemoeid. Het nieuwe complex zal van de regio Edmonton het centrum van de waterstofeconomie van West-Canada maken en Air Products de kans bieden om het meest concurrerende en koolstofarme waterstofnetwerk ter wereld te exploiteren.

Binnen Canada’s strategie voor schone energie is waterstof een belangrijke component om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Geheel in lijn met die visie begon Air Products in 2018 te werken aan het nieuwe waterstofenergiecomplex in Edmonton. De eerste stap is de bouw van een zero-emissie fabriek voor de productie en het vloeibaar maken van waterstof, die in 2024 in gebruik genomen moet worden. Dit project is goedgekeurd door de raad van bestuur van Air Products, onder voorbehoud van de definitieve overeenkomsten en vergunningverlening volgens de Memorandums of Understanding tussen Air Products en de Canadese autoriteiten. Het project past in de groeistrategie van Air Products om wereldwijd projecten uit te voeren die een transitie naar een schonere, duurzamere energietoekomst mogelijk maken.

De basis van het project wordt gevormd door een innovatieve combinatie van gevestigde technologieën. Daarbij kan het project profiteren van de in Canada rijkelijk aanwezige en goedkope natuurlijke hulpbronnen, de uitgebreide infrastructuur, de hoogopgeleide arbeidskrachten en de innovatieve dynamiek van het land. Canada kan daarmee model staan voor andere milieubewuste regio’s over de hele wereld.

Waterstof voor industrie en transport

“We zijn enorm dankbaar voor de steun van de Canadese regering en de regionale instanties. We zijn er trots op dat we onze activiteiten juist in deze dynamische regio kunnen uitbreiden en waar we onze visie op het gebied van decarbonisatie op zo’n manier kunnen realiseren”, aldus Seifi Ghasemi, CEO van Air Products. “Voor ons is duurzaamheid de weg naar groei. Deze overtuiging staat elke dag en overal ter wereld centraal in de activiteiten van Air Products. Doordat we een first mover zijn en investeren in dit baanbrekende project, kunnen we met de waterstof uit Edmonton voorzien in de industriële en transportbehoeften van heel West-Canada. Ons geïntegreerde project in Edmonton kan als blauwdruk dienen voor net-zero atmosferische gas-, waterstof- en energieproductie.”

“Als voorloper op het gebied van waterstofproductie kunnen we onze klanten concurrerende oplossingen bieden. Met de combinatie van onze faciliteiten en onze ultramoderne technologieën, onze 55 kilometer lange Alberta Heartland Hydrogen Pipeline, onze expertise op het gebied van projectuitvoering en onze track record op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid kunnen we waterstof concurrerend maken en de groei van de toepassingen in Alberta de komende jaren ondersteunen”, aldus Dr. Samir J. Serhan, Chief Operating Officer van Air Products. “Air Products heeft tientallen jaren ervaring met waterstoftankstations over de hele wereld en we zijn dan ook klaar voor de zich snel ontwikkelende markt in Canada.”

“Ons goed op elkaar ingespeelde team in Edmonton is trots op de uitstekende prestaties met betrekking tot de veiligheid en de betrouwbaarheid van onze activiteiten daar”, zei Rachel Smith, vice-president van Air Products in Canada. “We zijn vastbesloten om die goede reputatie ook te verdienen bij de bouw en exploitatie van het nieuwe complex en tevens goedbetaalde banen in de regio Edmonton te creëren. Conform het ontwerp zal de nieuwe installatie het in Alberta aanwezige aardgas gebruiken om net-zero waterstof te produceren. Daardoor vermindert de milieubelasting van de raffinage-industrie en wordt de groei van de waterstofeconomie in Edmonton en de industrie in Alberta gestimuleerd.”

Jason Kenney, premier van Alberta: “Alberta loopt voorop op het gebied van emissiereductie en verantwoorde energieontwikkeling. Alberta’s combinatie van gunstige belastingtarieven, overvloedige natuurlijke hulpbronnen en innovatie trekt investeringen aan van bedrijven zoals Air Products, die hun activiteiten in onze provincie willen uitbreiden. Deze investeringen komen ook op het conto van Invest Alberta, met zijn mandaat om onze provincie internationaal te promoten als basis voor nieuwe, grootschalige projecten die kunnen profiteren van de ervaring en expertise die in Alberta aanwezig is.”

Ondergrondse opslag van CO2

Air Products zal geavanceerde waterstoftechnologie en innovatieve engineering inzetten om net-zero-uitstoot te realiseren. De nieuwe faciliteit zal meer dan 95 procent van de koolstofdioxide (CO2) uit de grondstof aardgas opvangen en weer veilig ondergronds opslaan. Elektriciteit die is opgewekt uit waterstof zal de resterende vijf procent van de uitstoot compenseren. Het schone energiecomplex zal raffinaderijen en petrochemische klanten die worden bediend door de Air Products Heartland Hydrogen Pipeline helpen om hun koolstofuitstoot te verminderen. Het complex markeert ook een primeur in het bredere gebruik van waterstof in Alberta; vloeibare waterstof kan als emissievrije brandstof ingezet worden in de transportsector en de productie ervan kan schone elektriciteit opwekken. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op de verlaging van de CO2-uitstoot van Alberta.

Air Products, nu al Canada’s grootste waterstofleverancier, overweegt ook verdere investeringen in zowel bestaande als nieuwe waterstoffaciliteiten in Alberta en in de rest van Canada, om klanten te helpen hun duurzaamheid te verbeteren en tegelijkertijd de waterstofeconomie en de energietransitie van Canada te versterken. De projectlocatie in Edmonton werd om strategische redenen geselecteerd, om uitbreiding van het energiecomplex mogelijk te maken, inclusief replicatie van net-zero waterstofproductiefaciliteiten om aan de groeiende vraag te voldoen. Het bestaande Heartland Hydrogen Pipeline-netwerk van Air Products is voorbereid op verdere groei en kan de huidige volumes meer dan verdrievoudigen.

1.500 ton waterstof per dag

Het nieuwe net-zero waterstofenergiecomplex past in de groeistrategie van Air Products om wereldwijd grote projecten uit te voeren die een transitie naar een schonere, duurzamere energietoekomst mogelijk maken. Air Products zal in Alberta naar verwachting meer dan 1.500 ton waterstof per dag produceren en per jaar meer dan drie miljoen ton CO2 afvangen. In eerste instantie zal Air Products een nieuw net-zero complex bouwen, beheren en exploiteren, bestaande uit: 

  • Een auto-Thermal Reformer (ATR) waterstofproductiefaciliteit, met Haldor Topsoe-technologie, gebouwd op een groot projectterrein in Edmonton met ruimte voor uitbreiding;
  • Afvang van koolstof, waarmee 95 procent van de CO2 uit het complex opgevangen kan worden. De CO2 zal permanent worden opgeslagen door gebruik te maken van de Alberta Carbon Trunk Line, die volledig eigendom is van en beheerd wordt door Wolf Carbon Solutions;
  • Een elektriciteitsfaciliteit die 100 procent wordt aangedreven door waterstof, inclusief NovaLT16-turbines geleverd door Baker Hughes, om schone elektriciteit voor de hele faciliteit te produceren en te exporteren naar het elektriciteitsnet, ter compensatie van de vijf procent overgebleven CO2 om zo de waterstoffaciliteit naar net-zero te brengen;
  • Een fabriek voor het vloeibaar maken van waterstof met een capaciteit van 30 ton per dag, ontworpen door Air Products; de eerste van dergelijke activiteiten op de hele wereld die schone waterstof levert aan de groeiende industriële en mobiliteitsmarkten voor waterstof in West-Canada;
  • Een luchtscheidingsinstallatie, ontworpen door Air Products om de ATR-operatie te ondersteunen en om schone vloeibare zuurstof en stikstof te produceren voor de commerciële industriële gasmarkt;
  • Aansluiting op het bestaande Alberta Heartland Hydrogen Pipeline-netwerk van Air Products voor verbeterde betrouwbaarheid en gefaseerde decarbonisatie van het gehele netwerk.

De faciliteit voor het vloeibaar maken van waterstof zal een cruciale rol spelen in de groeiende waterstofeconomie in West-Canada. Waterstof zal helpen voorzien in de behoefte aan duurzaam transport. Met name bij zware voertuigen blinkt waterstof uit in vergelijking met andere technologieën. De gangbare mening is dat waterstofaangedreven voertuigen – in vergelijking met elektrische voertuigen met accu’s – substantiële technologische voordelen hebben; vooral in zware toepassingen en de extreme klimaatomstandigheden in Canada. Als transportbrandstof benadert waterstof de ervaring met consumententransportbrandstof het dichtst en Air Products is al tientallen jaren een pionier op dit gebied. De technologieën van het bedrijf worden jaarlijks ingezet bij meer dan 1,5 miljoen tankbeurten in 20 landen. Air Products was betrokken was bij meer dan 250 projecten.

Als ‘s werelds grootste waterstofproducent heeft Air Products ervaring in de complete waardeketen voor waterstof en stimuleert het bedrijf duurzame groei door ‘s werelds grootste productie-, vergassings-, koolstofafvang-, transport- en brandstofprojecten te bouwen, te beheren en te exploiteren. Met meer dan 60 jaar waterstofervaring in meer dan 50 landen heeft Air Products het bewezen vermogen en de knowhow om waterstof te produceren met behulp van alle beschikbare productiemethoden en om deze steeds belangrijker wordende emissievrije brandstof veilig, betrouwbaar en economisch te distribueren.

Air Products Canada exploiteert momenteel drie waterstofproductiefaciliteiten in Alberta en een 55 kilometer lange waterstofpijpleiding in het industriële hart van Alberta. Het bedrijf exploiteert ook een waterstofproductiefaciliteit, een 30 kilometer lang pijpleidingnetwerk en een liquefactiefaciliteit in Sarnia, Ontario. Dankzij het uitstekende veiligheidsbeleid exploiteert het bedrijf meer dan 1.100 kilometer aan waterstofpijpleidingen wereldwijd zonder incidenten. Meer informatie over het project is te vinden op: www.airproducts.com/bluebutbetter.

Tagged