Afsluitdijk 2 meter hoger

De Afsluitdijk moet 2 meter hoger worden. De bouwcombinatie bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel gaat de dijk met 75.000 speciale X-blokken versterken. Eind 2022 moet het project klaar zijn.

Er zullen tussen 800 en 900 mensen voor dit project worden ingezet. Het afgelopen jaar is de financiële plan ontwikkeld en het ontwerp voor de 32 kilometer lange dijk verder uitgewerkt.

De Afsluitdijk wordt circa twee meter hoger, krijgt een nieuwe bekleding en sterkere sluizen. De spuicomplexen bij Den Oever worden uitgebreid met extra spuisluizen en twee grote gemalen. Zo kan er meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. De gemalen zijn energiezuinig. De energie die nodig is, wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever. Het spuicomplex bij Kornwerderzand krijgt een stormvloedkering, die de sluizen straks beschermt tegen onstuimig weer. Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen wordt door regionaal samenwerkingsverband

De Nieuwe Afsluitdijk een vismigratierivier aangelegd.

Bron: Cobouw Beeldmateriaal: BAM Infra

Tagged