Productie blauwe waterstof in Haven Rotterdam

Productie blauwe waterstof in Haven Rotterdam

Waterstof zal een belangrijke rol spelen bij de vermindering van de CO2-emissies. Om het volledige potentieel van deze energiebron te benutten, is het van essentieel belang tijdig CO2-arme productiecapaciteit op te bouwen. 

In het hart van de grootste haven van Europa, Haven Rotterdam, wil Onyx Power een fabriek voor de productie van CO2-arme blauwe waterstof bouwen (authothermal reformer). Met een capaciteit van 1.200 MW zou de ATR ~300 kiloton blauwe waterstof per jaar kunnen produceren op industriële schaal, wat dringend nodig is om de CO2-emissies van de industrie te reduceren. 

Om dit project te kunnen ontwikkelen heeft Onyx Power bij DCMR Milieudienst Rijnmond aangekondigd een milieueffectrapportage uit te voeren conform de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. Als onderdeel van dit proces heeft het bedrijf een “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” gepubliceerd, waarin de beoogde reikwijdte van de milieueffectrapportage wordt beschreven.

Betaalbare waterstof voor Nederlandse en Duitse industrie

De installatie zou tegen 2028 in bedrijf kunnen worden genomen en zou worden gevestigd naast de bestaande Onyx-centrale op de Maasvlakte. De locatie biedt unieke voorwaarden voor een tijdige en kosteneffectieve start van de productie van blauwe waterstof. Zo is de locatie bijvoorbeeld nabij bestaande infrastructuur en bevinden belangrijke spelers in de gehele waardeketen zich in de onmiddellijke nabijheid van het project.

Het project draagt bij aan de emissiereductie van de grootste industriële aardgasgebruikers en uitstoters van CO2 in Nederland en Duitsland, zoals gasgestookte elektriciteitscentrales, en chemie en staalproducenten. De productie van ~300 kiloton per jaar van CO2-arme blauwe waterstof kan 2,5 miljoen ton CO2 per jaar besparen door gebruik te maken van CO2–afvang en -opslag (CCS).

Blauwe waterstof de nodige brugtechnologie

Blauwe waterstof is een noodzakelijke stap om de CO2-emissies van energie-intensieve industrieën snel terug te dringen. Totdat groene waterstof in grote hoeveelheden tegen een concurrerende prijs beschikbaar is, kan CO2-arme blauwe waterstof voorzien in de vraag naar CO2-arme waterstof. Met behulp van dezelfde infrastructuur en productietechnologieën kan de industrie geleidelijk overgaan van blauwe naar groene waterstof naarmate de energietransitie vordert. Op die manier draag blauwe waterstof bij aan de uitrol van groene waterstof.

Foto: Maasvlakte Rotterdam door Kees Tom op Creative Commons.