North Sea Port en Port of Antwerp-Bruges gaan samen pijpleidingen ontwikkelen om energietransitie te versnellen

North Sea Port wordt minderheidsaandeelhouder van Pipelink, vandaag een volle dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Dit partnerschap zal lokale, nationale en internationale pijpleidingprojecten ontwikkelen en aanleggen om essentiële stappen te zetten in de modal shift en energietransitie.

Pipelink bezit en beheert een asset base van 750 kilometer pijpleidingen in België. Nu North Sea Port via een kapitaalverhoging een minderheidsaandeelhouder wordt van Pipelink, zijn de drie grootste Belgische havenplatformen Antwerpen, Gent en Zeebrugge in Pipelink vertegenwoordigd.

Modal shift en energietransitie

Pijpleidingen zijn de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus voor de aan- en afvoer van gasvormige en vloeibare producten. Pijpleidingen spelen zo een sleutelrol in de modal shift en de energietransitie.

Win-win

Naast Gent maken ook het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen deel uit van North Sea Port. Aangezien het gebied tal van energie-intensieve bedrijven huisvest, zijn er diverse pijpleidingopportuniteiten. Verder heeft Pipelink de ambitie om pijpleidingnetwerken voor het transport van (groene) waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en methanol te ontwikkelen.

Voor het aanleggen van dergelijke pijpleidingen tussen de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen zullen deze leidingen het Gentse havenplatform doorkruisen en kunnen ook de clusters van Gent en Antwerpen met elkaar verbonden worden. Naar analogie met Port of Antwerp-Bruges in Antwerpen kan North Sea Port, als aandeelhouder van Pipelink, een faciliterende rol opnemen bij de ontwikkeling van deze projecten.

Bron en foto: North Sea Port