Meer dan 400 spoorprojecten in 2024

Ruim negenduizend mensen werken dit jaar aan het spoor. Zij werken samen aan grofweg vierhonderd grotere en kleinere projecten of zij werken aan het onderhoud, wat vaak in de nachten gebeurt. Om dit te kunnen doen – tussen al het treinverkeer door, rekening houdend met wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat, evenementen en vakanties – legt ProRail elk jaar weer een enorme puzzel, die minutieuze voorbereidingen vergt.

Voor 2024 staan meer werkzaamheden dan ooit op het programma. John Voppen, CEO bij ProRail, vertelt dat er werkstromen samenkomen: “Ons spoor stamt veelal van vlak na de Tweede Wereldoorlog en gaat zo’n veertig jaar mee. Nu zijn we tachtig jaar verder en is er dus op veel plekken een tweede ronde groot onderhoud nodig. Tegelijkertijd willen we het spoornetwerk uitbreiden voor meer en beter treinverkeer. Deze werkstromen willen we combineren, want daarmee zorgen we voor minder hinder. En combineren van onderhoud en uitbreiding is in kosten efficiënter.”