Chemelot presenteert de routekaart naar klimaatneutraal produceren

Tijdens de Strategiedag Chemelot Circulair heeft Chemelot de routekaart gepresenteerd naar klimaatneutraal produceren met circulaire grondstoffen, uiterlijk in 2050. Directeur Loek Radix heeft het eerste exemplaar overhandigd aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Chemelot is koploper qua verduurzaming in Nederland.

“Winnaars hebben een plan en dat heb ik vandaag gezien. Chemelot is een belangrijk cluster waar een megaklus begonnen is: een transitie met hoofdletters”, reageert minister Adriaansens. “Maar dat gaat niet vanzelf; voor de transitie is samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen cruciaal. De industrie is voor veel mensen abstract, maar hier wordt het verschil gemaakt. Het negatieve sentiment mag gekeerd worden en dat kan alleen door het belang van de industrie voor ons dagelijks leven samen uit te dragen.”

“We moeten met z’n allen in Nederland erkennen dat de verduurzaming van de basisindustrie een maatschappelijke uitdaging is en niet een probleem van individuele bedrijven”, benadrukt Loek Radix. “De basisindustrie vormt het fundament onder het welzijn en de welvaart in onze samenleving. Kijk naar het snelle en sterke herstel in Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog, kijk naar de snelheid waarmee Zuid-Korea en China zich ontwikkeld hebben van ontwikkelingsland naar industriële grootmacht. De staat heeft het fundament onder deze ontwikkelingen gelegd, via geregisseerde expansie van de basisindustrie. We moeten kost wat kost voorkomen dat we in Europa onderdeel gaan uitmaken van het omgekeerde experiment: systematische afbraak van de basisindustrie”, waarschuwt hij.

Foto: Vincent Hendriks op Creative Commons