Industrie + Utility

Hoge elektriciteitskosten jagen industrie weg uit Nederland

Oproep aan formatietafel, voor de industrie

‘Hoge elektriciteitskosten jagen industrie weg uit Nederland’ Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een reactie op de kamerbrief van minister Adriaansens over het onderzoek naar elektriciteits- en netwerkkosten. In deze brief geeft de minister van EZK aan dat de totale elektriciteitskosten in 2024 voor grootverbruikers in Duitsland, Frankrijk

Lees verder »
Trainer Industrie (SSVV) 32-40 uur | Rotterdam

Vacature Trainer Industrie (SSVV)

Veilig werken met een Heftruck, Veilig werken met een Hoogwerker, het veilig verplaatsen van lasten met een kraan, het veilig openen en sluiten van Flenzen volgens een protocol, het werken als Buitenwacht, Veilig werken met Onafhankelijke Adembescherming, EHBO, Bedrijfshulpverlening. Dit is een greep van ons cursusaanbod waarvoor we een nieuwe

Lees verder »
Overzicht van alle waterstofprojecten in Nederland

Overzicht van alle waterstofprojecten in Nederland

Missie H2 biedt een interactieve waterstofkaart aan met daarop het meest actuele overzicht van waterstofprojecten in Nederland. Sinds de start zijn er in de afgelopen maanden honderden projecten toegevoegd, waardoor het aantal nu al de 300 overstijgt. Stuk voor stuk belangrijke projecten die binnen en buiten onze landsgrenzen zorgen voor

Lees verder »
Power Grid Upgrades: Speeding up the energy transition

Power Grid Upgrades: Speeding up the energy transition

For decades, oil companies haven’t lifted a finger to help the energy transition along, but now they, too, are investing in renewables – at a rate faster than the system can handle. For example, Aral, Germany’s largest gas station chain, plans to install around 20,000 high-speed charging stations by 2030.

Lees verder »
Fibremax en RWE ondertekenen Memorandum of Understanding

Fibremax en RWE ondertekenen Memorandum of Understanding

FibreMax, marktleider in het ontwerpen en produceren van synthetische afmeeroplossingen voor de duurzame energie-industrie, en RWE, een wereldwijd toonaangevende ontwikkelaar van duurzame energieprojecten, zijn formeel een Memorandum of Understanding (MoU) aangegaan. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in het bevorderen van de ontwikkeling en ondersteuning van synthetische afmeertechnologie voor gebruik

Lees verder »
Slimme inzet van sensoren voor een gezonde werkomgeving

Slimme inzet van sensoren voor een gezonde werkomgeving

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsschade. Sommige stoffen geven problemen bij chronische blootstellingen, andere stoffen zijn al schadelijk bij kortdurende blootstellingen. Met de opkomst van sensoren ontstaan nieuwe mogelijkheden om de blootstelling beter te typeren, waardoor de blootstelling gerichter kan worden beheerst. Deze mogelijkheden heeft TNO vertaald in

Lees verder »
Zienswijze Havenbedrijf Rotterdam op nieuwbouw kerncentrales

Zienswijze Havenbedrijf Rotterdam op nieuwbouw kerncentrales

Het Kabinet wil in 2035 CO2-neutraal elektriciteit produceren en zet in op de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Met het Voornemen en Voorstel voor Participatie Nieuwbouw Kerncentrales (V&VP) start de procedure voor het ruimtelijke inpassen van deze centrales. In beginsel gaat het hierbij om de locatie Borssele en de locatie

Lees verder »

OCI krijgt groen licht voor ammoniakopslag in Rotterdamse haven

Het bedrijf OCI Terminal Europoort kan een grootschalige ammoniakopslagtank bouwen in de Rotterdamse haven. DCMR heeft de vergunning daarvoor verleend, volgens nieuwe veiligheidsregels. Veiligheidsregels ammoniak op- en overslag De ammoniakopslagtank gaat voldoen aan de vernieuwde PGS12-richtlijn. Daarin staan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ammoniakop- en overslag omschreven. Deze richtlijn

Lees verder »

European Methanol Summit 2024 in Rotterdam

ACI’s 3e European Methanol Summit vindt plaats op 16 en 17 oktober 2024 in Rotterdam. De conferentie zal experts uit de methanol- en chemische industrie, technologische vernieuwers, methanolproducenten en onderzoeksorganisaties samenbrengen om de huidige en opkomende ontwikkelingen in de methanolindustrie voor te stellen, delen en bespreken. Het tweedaagse evenement geeft

Lees verder »