Verduurzaming binnenvaart

Vanaf 15 november wordt gestart met de uitgifte van emissielabels voor motoren van binnenvaartschepen. Dat heeft demissionair minister Barbara Visser bekendgemaakt. Met een emissielabel worden de milieuprestaties van de motoren in binnenvaartschepen op een eenvoudige manier inzichtelijk. evofenedex vindt dit een noodzakelijke bouwsteen voor verduurzamingsafspraken tussen bedrijven die voor het vervoeren van hun goederen gebruikmaken van de binnenvaart, en binnenvaartschippers.

Verduurzaming in de binnenvaart kan wat evofenedex betreft alleen worden gerealiseerd als alle betrokken partijen in de keten met elkaar samenwerken. Zonder transparantie over de milieuprestaties van binnenvaartschepen kunnen opdrachtgevers en binnenvaartondernemers niet gericht afspraken maken over de te nemen stappen om de prestatie te verbeteren en te verduurzamen. Met het nieuwe labelsysteem komt er inzicht om deze afspraken wel te kunnen maken. Hierdoor wordt de financiering van de verduurzaming in de binnenvaartvloot enigszins makkelijker gemaakt.

Het realiseren van een eenvoudig labelsysteem voor scheepsmotoren is onderdeel van de Green Deal Maritiem. Die moet leiden tot het halen van de CO2-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord. evofenedex is een van de partijen die de Green Deal Maritiem hebben onderschreven. Met het labelsysteem gaan wij aan de slag om samenwerking voor de lange termijn te faciliteren tussen onze leden die gebruik willen maken van de binnenvaart en binnenvaartschippers.