Nieuwe datum afzinken tweede tunneldeel Blankenburgverbinding

8 oktober 2023 is de nieuwe datum waarop het tweede tunneldeel van de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding, wordt afgezonken. Voor de operatie wordt het Scheur ter hoogte van de Blankenburgverbinding voor alle scheepvaart ongeveer een etmaal afgesloten.

Tunneldeel begin september 2023 gereed

Tijdens de afzinkoperatie eind april 2023 brak 1 van de 6 kabels waarmee het tunneldeel op zijn plek werd gehouden en kwam vervolgens tegen de tijdelijke kade. Het zogenoemde tijdelijke kopschot (de tijdelijke afsluiting van het tunneldeel aan de kopse kant) is hierdoor beschadigd. Het kopschot wordt momenteel vervangen in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam en is begin september 2023 gereed.

Aanpassing in afzinkproces

Het onderzoek naar de oorzaak van het breken van de kabel wordt op dit moment door gespecialiseerde onderzoeksbureaus uitgevoerd. Duidelijk is al wel dat de krachten die op de kabel kwamen te staan, groter waren dan vooraf is aangenomen.

De manier van afzinken wordt aangepast op deze en eventueel volgende uitkomsten van het onderzoek. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de afzinkoperatie succesvol verloopt en de Blankenburgverbinding zoals gepland in 2024 kan worden opengesteld.

Blankenburgverbinding

De Maasdeltatunnel is een onderdeel van de A15/A20: Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. De tunnel van 945 me gaat onder het Scheur, een onderdeel van de Nieuwe Waterweg door.

Bron: Rijkswaterstaat

Foto: Ahospers op Creative Commons