Goed voorbereid op de toekomst met CAD/CAM-automatisering

hyperMILL-automatiseringstechnologie: Automatisering vanaf CAD tot en met NC-programma

  • Hoe kunt u zich voorbereiden op de toekomstige CNC-productie met CAD/CAM-automatisering?
  • Bent u voorbereid op de toekomstige CNC-productie? Gebruik CAD/CAM-automatisering
  • Hoe kunt u processen tijdens de CNC-productie versnellen?

Hoe krachtiger de bewerkingscentra en -gereedschappen worden, hoe vaker CAM-programmering een knelpunt wordt. Standaardisatie en automatisering van programmeerprocessen vormen een belangrijke oplossingsstrategie, maar hiervoor zijn geschikte softwaretechnologieën vereist. 

De CAM-oplossing van hyperMILL biedt krachtige automatiseringstechnologie die voorziet in de toegenomen eisen van moderne productie. De modulaire structuur van de software maakt stapsgewijze procedures mogelijk die perfect zijn afgestemd op de betreffende situatie, zodat aanzienlijke kostenvoordelen kunnen worden bereikt.

Waarom moeten bedrijven streven naar gestandaardiseerde en geautomatiseerde CAD/CAM-programmering?

In de wereld van CAD/CAM houdt standaardisatie in dat er gebruik wordt gemaakt van databasetechnologieën om beproefde processen en bewerkingsstrategieën te kunnen hergebruiken in het gehele bedrijf. Deze standaardisatie helpt bedrijven om menselijke fouten terug te dringen en zorgt ervoor dat alle CAD/CAM-programmeurs in het bedrijf consistent hoogwaardige resultaten kunnen bereiken met een uitzonderlijk niveau van efficiëntie. In bedrijven waar deze technologieën niet worden gebruikt, zullen de medewerkers uiteenlopende resultaten behalen, zelfs als dezelfde processen worden gevolgd.

Wat zijn voorbeelden van CAD-verwerking en CAM-programmering?

hyperMILL stelt gebruikers in staat om CAD-modellen op een gestandaardiseerde manier te verwerken en biedt de mogelijkheid om kleminrichtingen of op te nemen of oppervlakken te sluiten. De CAM-strategieën kunnen worden gestandaardiseerd door deze in een database op te slaan, waardoor gebruikers de opgeslagen productiekennis snel en gemakkelijk kunnen hergebruiken Deze standaardisatie vormt de eerste stap naar automatisering.

Hergebruik van programmeerkennis

hyperMILL biedt zeer krachtige feature- en macrotechnologie. Hierdoor worden geometrieherkenning en snel hergebruik van beproefde productiestrategieën mogelijk. De geometrie-informatie uit het CAD-model wordt herkend en zodanig verwerkt dat het programmeren eenvoudig en snel kan verlopen. Gebruikers kunnen de verwerkingsreeksen vervolgens opslaan in een macrodatabase, waarna deze informatie later eenvoudig met één klik kan worden hergebruikt voor vergelijkbare geometrieën.

Deskundigheid vergroten

Een van de mogelijke redenen voor automatisering is het ondervangen van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. De veronderstelling dat CAM-automatisering gepaard gaat met verlies van kennis, is echter onjuist. Het tegendeel is waar: door automatisering winnen bedrijven aan deskundigheid! Door de mogelijkheid om effectief eigen automatiseringsoplossingen te creëren, neemt de programmeerkennis toe. Gebruikers van hyperMILL die zich met automatisering bezighouden, krijgen een geheel nieuwe kijk op hun eigen processen. Gebruikers gaan hun processen herzien om deze te optimaliseren. Een ander aspect is dat automatisering veel eenvoudige taken bestrijkt en de mogelijkheid biedt om al bij aanvang kleminrichtingen in te voegen of boorgaten te programmeren. Hierdoor hebben gebruikers meer tijd om complexe taken te optimaliseren.

De mate waarin CAM-automatisering binnen een bedrijf kan worden uitgerold, zal variëren, maar een toename van de efficiëntie mag altijd worden verwacht, evenals consistent goede resultaten dankzij een gestandaardiseerde benadering van het programmeren op basis van best-practice oplossingen.

Om in de toekomst te overleven in de wereldwijde concurrentiestrijd, moeten moderne productiebedrijven investeren in geïntegreerde, innovatieve automatiseringsoplossingen. Dit is de juiste aanpak om binnen zeer korte tijd succesvol te kunnen zijn.

Tagged