Duurzame cementfabriek in de Haven van Amsterdam

De volledig elektrische fabriek, met een initiële capaciteit van 1,2 miljoen ton, zal de CO2-uitstoot jaarlijks met 1 miljoen ton verminderen – waarbij minder dan 10% van de energie van een conventionele cementfabriek in Portland wordt gebruikt.

Het project zal gezamenlijk worden ontwikkeld door EMC Cement en HES International om de industrieel bewezen EMC-technologie volledig te benutten, die gebruik maakt van een unieke vorm van ‘mechanische activering’ – om overvloedige, volledig natuurlijke vulkanische as mogelijk te maken ter vervanging van 70% van het Portland-cement dat in beton wordt gebruikt. De beoogde faciliteit zal ook afgedankte betonresten en andere mineralen verwerken voor een duurzame circulaire economie. Operationeel zal de fabriek geen afval of biologische gevaren lozen en voldoen aan alle milieuvoorschriften op het gebied van geluids- en stofemissies.

Naast dat het een product voor algemene toepassingen is dat voldoet aan de toepasselijke normen zowel in Nederland als internationaal, zal EMC Volcanics een breed scala aan uitdagingen op het gebied van betonduurzaamheid aanpakken, zoals sulfaatbestendigheid, alkali-silica-reactiviteit, chloride-aantasting, enz. =Bovendien, EMC Technology zal Nederland in staat stellen zijn decarbonisatieverplichtingen voor cement en beton te verwezenlijken met een product dat kan voldoen aan de productiviteitseisen van de bouwsector.

De fabriek zal naar verwachting operationeel worden in het vierde kwartaal van 2025/het eerste kwartaal van 2026. Gelegen op de bulkterminal van HES in de haven van Amsterdam – met directe toegang tot spoor-, vrachtwagen-, zee- en kanaalsystemen – zal de fabriek strategisch gelegen zijn voor een breed publiek. Nationaal en breder internationaal bereik naar België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. Om de marktuitrol te versnellen, zal tijdens de bouw van de fabriek een kleinere EMC-faciliteit op het HES-terrein worden geplaatst.

Foto: HES. Jeroen van der Neut, COO HES International en Atle Lygren, CEO en mede-oprichter van EMC